HomePendidikanSenarai Institusi/Agensi bagi Permohonan UPUOnline

Senarai Institusi/Agensi bagi Permohonan UPUOnline

UPUOnline merupakan platform utama bagi para pelajar di Malaysia untuk memohon kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Politeknik, Kolej Komuniti Malaysia dan Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA). Ia menawarkan pelbagai pilihan bagi permohonan institusi dan program yang sesuai dengan minat dan kelayakan pelajar. 

Berikut adalah senarai institusi dan agensi yang boleh dibuat permohonan melalui UPUOnline, seperti yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

  Permohonan untuk UPUOnline terbuka kepada pelbagai Universiti Awam di Malaysia.

 • 36 Politeknik dan 105 Kolej Komuniti; dan
 • Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA)
SENARAI INSTITUSI: AGENSI BAGI PERMOHONAN UPUOnline

Universiti Penyelidikan

Universiti penyelidikan di Malaysia diiktiraf kerana kecemerlangan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Antara universiti penyelidikan yang tersenarai dalam permohonan UPUOnline adalah:

 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Berfokus

Universiti berfokus adalah institusi yang menumpukan kepada bidang-bidang tertentu untuk menghasilkan graduan yang berkepakaran tinggi. Institusi dalam kategori ini termasuk:

 1. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 2. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 3. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 4. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 5. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Universiti Teknikal

Universiti teknikal memberikan penekanan pada kursus-kursus teknikal dan kejuruteraan. Antara universiti teknikal yang boleh dipohon adalah:

 1. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 2. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 3. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 4. Universiti Malaysia Pahang al-Sultan Abdullah (UMPSA)

Universiti Komprehensif

Universiti komprehensif menawarkan pelbagai program akademik dari pelbagai bidang. Institusi yang tergolong dalam kategori ini termasuk:

 1. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Universiti Sains Islam  Malaysia Sabah (USIM)
 4. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 5. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 6. Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Politeknik dan Kolej Komuniti

Politeknik dan kolej komuniti menawarkan program-program diploma dan sijil yang lebih berorientasikan kemahiran. Terdapat 36 Politeknik dan 105 Kolej Komuniti di seluruh Malaysia yang boleh dipohon melalui UPUOnline.

Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA)

ILKA menawarkan latihan kemahiran khusus dalam pelbagai bidang teknikal dan vokasional. Institusi-institusi ini merangkumi:

Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS), KBS

 1. Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN)
 2. Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
 3. Akademi Kemahiran Belia Golf (AKBG)

Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM), Kementerian Sumber Manusia (KSM)

 1. Institut Latihan Perindustrian (ILP)
 2. Institut Teknikal Jepun Malaysia / Japan-Malaysia Technical Institute (JMTI)
 3. Pusat Latihan Teknologi Tinggi / Advanced Technology Training Centre (ADTEC)

Bahagian Pembangunan Kapasiti & Latihan Pertanian (BPKLP) / Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS)

 1. Kolej Pertanian
 2. Institut Pertanian
 3. Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN)
 4. Institut Veterinar Malaysia
 5. Institut Teknologi Unggas
 6. Institut Latihan FAMA
 7. MADA Rice Centre Training
 8. Akademik Perikanan Malaysia
 9. Pusat Latihan MARDI
 10. Institut Latihan Mekanisasi & Automasi PELADANG

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

 1. Institut Kemahiran MARA (IKM)
 2. Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)

Senarai institusi dan agensi yang tersedia untuk permohonan melalui UPUOnline adalah luas dan merangkumi pelbagai bidang pengajian serta latihan kemahiran. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. 

Permohonan yang berjaya melalui UPUOnline bukan sahaja membuka pintu kepada pendidikan tinggi tetapi juga membekalkan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran kerja global. 

Maklumat lanjut mengenai permohonan ini juga boleh dirujuk melalui laman sesawang rasmi https://upu.mohe.gov.my/

RELATED ARTICLES

TERKINI

Recent Comments