HomeAgamaKhutbah Jumaat Selangor 12 Julai 2024: Tajuk, Teks & Isi Penting

Khutbah Jumaat Selangor 12 Julai 2024: Tajuk, Teks & Isi Penting

Tajuk khutbah Jumaat bagi negeri Selangor pada 12 Julai 2024 menyentuh tentang “REMAJA MASA DEPAN”

Khutbah menekankan pentingnya peranan remaja dalam membentuk masa depan masyarakat dan negara. Remaja dianggap sebagai aset berharga yang perlu dibimbing dengan betul untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara.

Khutbah Jumaat ini dikeluarkan oleh Unit Khutbah, Bahagian Pengurusan Masjid, Jabatan Agama Islam Selangor yang juga boleh dimuat turun di portal e-Khutbah JAIS.

Muat Turun Teks Khutbah

Teks Khutbah Negeri Selangor ini boleh didownload melalui beberapa versi dan format sebagaimana berikut;

 • ​​Jawi
 • Rumi
 • Inggeris
 • Manual
 • Multimedia PDF
 • Multimedia PPSX
 • Inggeris PDF
 • Inggeris PPSX

Selain itu, terdapat juga teks khutbah lepas yang dikumpulkan dari tahun 2011 hingga yang terkini (2024) termasuklah khutbah raya, khutbah gerhana dan khutbah istisqa’.

Koleksi-koleksi khutbah ini boleh dirujuk di https://e-khutbah.jais.gov.my/

Isi-Isi Penting Khutbah

Berikut merupakan isi-isi penting khutbah Jumaat Negeri Selangor pada 12 Julai 2024.

Ayat al-Quran yang Ditekankan

Surah Al-Kahfi ayat 13-14:

 • Ayat 13: “Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) perihal mereka dengan benar; sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk.”
 • Ayat 14: “Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian) semasa mereka bangun (menegaskan tauhid) lalu berkata: ‘Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripada-Nya, jika kami menyembah yang lain daripada-Nya bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran.'”

Ayat-ayat di atas merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi (Pemuda-pemuda Gua) yang beriman dan mencari perlindungan di dalam gua untuk menyelamatkan akidah dan keimanan mereka.

Surah Yusuf ayat 22:

 • “Dan ketika Yusuf sampai peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan, dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.”

Surah Ali-‘Imran ayat 102:

 • “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.”

Surah al-Muddatthir ayat 56:

 • “Dan (dalam pada itu) tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah, Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintah-Nya, dan Dialah jua yang berhak memberi keampunan (kepada orang-orang yang beriman dan taat).”

Surah Al-An’am ayat 125:

 • “Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya Dia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman.”

Hadis Yang Ditekankan

 1. Hadis daripada Talhah bin Kuraiz Radhiallahuanhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:”Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemurah, suka kepada pemurah, suka kepada ketinggian akhlak, dan benci kepada akhlak yang rendah (buruk).” (Riwayat al-Baihaqi)
 2. Hadis daripada Abu Hurairah Radhiallahuanhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: Islam bermula dalam keadaan dagang dan akan kembali kepada keadaan asalnya dalam keadaan dagang. Maka beruntunglah orang-orang yang dalam keadaan dagang (berpegang teguh padanya).” (Riwayat Muslim)
 3. Hadis daripada Abu Hurairah Radhiallahuanhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: Seseorang itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah mempertimbangkan siapa yang menjadi kawannya.” (Riwayat Imam Ahmad)
 4. Hadis daripada Abu Hurairah Radhiallahuanhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan untuk ke Syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah (al-Qur’an) dan mempelajarinya sesama mereka melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat serta Allah SWT akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Riwayat Muslim)

Kata-Kata Imam As-Syafi’e:

 • “Sesiapa yang inginkan dunia hendaklah ia berilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat hendaklah ia berilmu.”

Pentingnya Peranan Remaja

 • Remaja sebagai aset berharga: Membentuk masa depan masyarakat dan negara.
 • Bimbingan dan didikan: Perlunya bimbingan agar berakhlak mulia dan menjauhi akhlak buruk.

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

 • Didikan Islam: Didikan yang berlandaskan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan.
 • Kunci kemajuan: Pendidikan sebagai kunci kepada kemajuan dan pembangunan negara.
 • Peranan ilmu: Membina keyakinan, tanggungjawab, dan kepimpinan yang amanah.

Pembentukan Ciri Kepimpinan

 • Tasawur Islam: Remaja dipersiapkan dengan gambaran umum dan prinsip-prinsip agama Islam.
 • Kepimpinan berlandaskan agama: Pemimpin masa depan perlu memimpin dengan pembangunan siasah politik yang tidak mengenepikan kepentingan agama.
 • Kepentingan masyarakat: Remaja perlu memimpin untuk kepentingan masyarakat, bukan peribadi atau kelompok.

Kepentingan Nilai dan Akhlak

 • Ketinggian akhlak: Remaja harus mempunyai akhlak yang tinggi dan menjauhi akhlak buruk.
 • Teladan dari Al-Quran: Kisah Ashabul Kahfi dan Nabi Yusuf sebagai contoh peribadi yang mulia.

Nasihat untuk Remaja

 • Mengukuhkan iman: Menjaga hubungan dengan Allah SWT dan melaksanakan perintah-Nya.
 • Menuntut ilmu: Ilmu sebagai alat kejayaan dunia dan akhirat.
 • Memilih rakan yang baik: Rakan yang memberi pengaruh positif dan mengajak kepada kebaikan.

Harapan untuk Masa Depan

 • Harapan negara: Remaja sebagai peneraju kegemilangan masa depan negara.
 • Tanggungjawab: Remaja perlu memandang ke hadapan dengan penuh tanggungjawab untuk menjadikan negara aman dan damai.

Kesimpulan dan Pengajaran

Sebagai kesimpulan dan pengajaran khutbah, beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan:

 1. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah
 • Umat Islam hendaklah sentiasa berpegang kepada al-Quran dan sunnah.
 • Didik dan pandulah para remaja mengikut acuan yang bertepatan syariat Islam.
 1. Remaja sebagai Aset Berharga
 • Umat Islam hendaklah sedar bahawa remaja adalah aset yang berharga.
 • Remaja perlu dibimbing dan dididik dengan betul untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara pada masa depan.
 1. Membina dan Mengukuhkan Iman dan Taqwa
  1. Umat Islam hendaklah memastikan remaja dapat membina dan mengukuhkan iman dan taqwa.
  2. Remaja perlu menjaga lisan dan perbuatan agar hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah SWT sentiasa hebat dan penuh makna.
RELATED ARTICLES

TERKINI

Recent Comments