HomePendidikanContoh Kuiz Alam Sekitar (Modul Plastik, Alam Sekitar dan Anda)

Contoh Kuiz Alam Sekitar (Modul Plastik, Alam Sekitar dan Anda)

50 Contoh Kuiz Alam Sekitar Untuk Sekolah Rendah Menggunakan “Modul Plastik, Alam Sekitar dan Anda”.

Adakah anda seorang pendidik yang mencari cara kreatif untuk mengajar murid-murid sekolah rendah tentang kepentingan menjaga alam sekitar? 

Kaedah kuiz mungkin merupakan salah satu alat Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang boleh membantu meningkatkan kefahaman murid-murid mengenai alam sekitar.

Artikel ini akan memberi panduan tentang cara menjalankan kuiz berdasarkan modul “Plastik, Alam Sekitar dan Anda”. Modul ini bertujuan untuk mendidik murid-murid tentang kesan plastik terhadap alam sekitar dan menggalakkan mereka untuk mengambil tindakan positif.

Panduan Kuiz Alam Sekitar

Untuk mengadakan kuiz mengenai alam sekitar ini,  beberapa langkah berikut boleh diambil bagi memastikan kuiz ini bermanfaat dan menyeronokkan untuk murid-murid.

Berikut adalah cadangan bagaimana kuiz itu boleh dijalankan:

1. Menentukan Format Kuiz

 • Online Kuiz: Gunakan platform seperti Google Forms, Kahoot, atau Quizizz. Ini memudahkan penyertaan dari mana-mana lokasi.
 • Kuiz Bertulis: Untuk acara fizikal, sediakan kertas soalan dan jawapan.
 • Kuiz Interaktif: Adakan kuiz secara lisan atau menggunakan papan putih dalam acara langsung.

2. Penyediaan Soalan

Untuk modul “Plastik, Alam Sekitar dan Anda”, boleh dibahagikan kepada beberapa topik utama seperti:

 • Pengenalan kepada Plastik
 • Kesan Plastik terhadap Alam Sekitar
 • Cara Mengurangkan Penggunaan Plastik
 • Tindakan Positif terhadap Alam Sekitar

3. Bentuk Soalan yang Pelbagai

Gunakan pelbagai bentuk soalan untuk memastikan kuiz menarik dan mencabar. Contoh bentuk soalan termasuk:

 • Soalan objektif (pilihan jawapan)
 • Soalan benar atau palsu
 • Soalan isian tempat kosong
 • Soalan jawapan pendek

4. Mekanisme Penilaian

 • Masa: Tetapkan masa tertentu untuk setiap soalan atau keseluruhan kuiz.
 • Markah: Berikan markah bagi setiap jawapan betul dan tentukan markah lulus.

5. Penyampaian Hadiah

 • Sediakan hadiah menarik seperti buku agama, alat tulis, atau hadiah yang relevan untuk pemenang dari setiap kategori.

6. Sokongan Teknologi

 • Platform Kuiz Online: Jika menggunakan platform online, pastikan semua peserta memahami cara menggunakannya.
 • Peralatan Audio-Visual: Untuk kuiz fizikal, pastikan peralatan seperti mikrofon, projektor, dan komputer berfungsi dengan baik.

50 Contoh Kuiz Alam Sekitar 

Berikut adalah 50 contoh kuiz alam sekitar untuk  “Modul Plastik, Alam Sekitar dan Anda”.

Modul kuiz yang digunakan ini berasaskan Modul: Plastik, Alam Sekitar & Anda EDISI SEKOLAH RENDAH oleh PETRONAS.

Ia terbahagi kepada 5 bab iaitu

 • Bab 1: Kebersihan dan Alam Sekitar
 • Bab 2: Gaya Hidup Manusia
 • Bab 3: Semua Tentang Plastik
 • Bab 4: Plastik dalam Kehidupan Seharian
 • Bab 5: Pengurusan Sisa Pepejal

Anda boleh ubah suai kuiz ini mengikut kesesuaian dan format kuiz yang ingin dijalankan.

BAB 1: KEBERSIHAN DAN ALAM SEKITAR

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan kebersihan?
  • a. Keadaan yang kotor
   b. Keadaan yang bebas daripada kekotoran
   c. Keadaan yang basah
   d. Keadaan yang berdebu
   Jawapan: b
 2. Mengapakah kebersihan diri penting untuk kehidupan seharian?
  • a. Untuk kelihatan kaya
   b. Untuk memastikan kita sihat dan sejahtera
   c. Untuk kelihatan bijak
   d. Untuk mendapatkan pujian
   Jawapan: b
 3. Berapakah kali kita harus mandi dalam sehari?
  • a. Sekali
   b. Dua kali
   c. Tiga kali
   d. Empat kali
   Jawapan: b
 4. Apakah kesan pembuangan sampah merata-rata kepada alam sekitar?
  • a. Menjadikan alam sekitar lebih bersih
   b. Menyebabkan pencemaran dan banjir kilat
   c. Menambah keindahan alam sekitar
   d. Mengurangkan jumlah sampah
   Jawapan: b
 5. Apakah tanggungjawab kita dalam memastikan persekitaran bersih?
  • a. Menjaga kebersihan diri sendiri sahaja
   b. Membiarkan pihak berkuasa yang membersihkan
   c. Menyertai aktiviti gotong-royong
   d. Mengabaikan kebersihan persekitaran
   Jawapan: c
 6. Sebutkan dua aktiviti yang boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan persekitaran.
  • a. Membakar sampah dan membuang ke sungai
   b. Mengutip sampah dan mengadakan kempen kesedaran
   c. Membiarkan sampah di tempat awam dan membuang ke laut
   d. Mengotorkan longkang dan mencemarkan sungai
   Jawapan: b
 7. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan sisa pepejal?
  • a. Membuang semua sampah di tepi jalan
   b. Mengasingkan dan menguruskan sampah dengan betul
   c. Membiarkan sampah terkumpul di rumah
   d. Membakar sampah di halaman rumah
   Jawapan: b
 8. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengurangkan jumlah sisa pepejal di tapak pelupusan?
  • a. Membakar semua sampah
   b. Mengurangkan penggunaan, menggunakan semula, dan mengitar semula
   c. Membuang semua sampah ke sungai
   d. Mengabaikan pengurusan sampah
   Jawapan: b
 9. Mengapakah penting untuk mengasingkan sampah di punca?
  • a. Untuk mencemarkan alam sekitar
   b. Untuk meningkatkan kadar kitar semula
   c. Untuk menambah jumlah sampah di tapak pelupusan
   d. Untuk menyusahkan orang lain
   Jawapan: b
 10. Apakah akibat membuang sampah ke dalam longkang?
  • a. Longkang akan bersih
   b. Longkang akan tersumbat dan menyebabkan banjir
   c. Air akan mengalir dengan lancar
   d. Longkang akan menjadi lebih besar
   Jawapan: b

BAB 2: GAYA HIDUP MANUSIA

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan jangka hayat produk?
  • a. Tempoh masa produk itu boleh digunakan
   b. Harga produk di pasaran
   c. Warna produk
   d. Jenama produk
   Jawapan: a
 2. Mengapakah kita perlu membeli produk dengan bijak?
  • a. Untuk mengelakkan pembaziran
   b. Untuk mendapatkan diskaun
   c. Untuk mengisi ruang rumah
   d. Untuk menunjukkan kekayaan
   Jawapan: a
 3. Apakah yang menyebabkan peningkatan jumlah sisa pepejal di tapak pelupusan?
  • a. Pembelian produk melebihi keperluan
   b. Menggunakan semula produk
   c. Mengurangkan penggunaan produk
   d. Mengasingkan sampah dengan betul
   Jawapan: a
 4. Apakah langkah pertama dalam pengurusan sisa pepejal yang berkesan?
  • a. Membakar sampah
   b. Mengasingkan sampah di punca
   c. Membuang sampah ke sungai
   d. Menanam semua sampah
   Jawapan: b
 5. Apakah yang harus dilakukan dengan produk yang masih boleh digunakan?
  • a. Buang ke dalam sungai
   b. Bakar di halaman rumah
   c. Guna semula atau kitar semula
   d. Simpan di stor selama-lamanya
   Jawapan: c
 6. Apakah kesan pembakaran terbuka terhadap alam sekitar?
  • a. Menyegarkan udara
   b. Membebaskan gas toksik
   c. Membersihkan kawasan
   d. Mengurangkan sisa pepejal
   Jawapan: b
 7. Apakah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan plastik?
  • a. Minyak masak
   b. Minyak mentah dan gas asli
   c. Air
   d. Kayu
   Jawapan: b
 8. Apakah yang dimaksudkan dengan polimer sintetik?
  • a. Bahan semula jadi
   b. Bahan yang diperbuat daripada minyak mentah atau gas asli
   c. Bahan yang tidak boleh diubah
   d. Bahan yang boleh dimakan
   Jawapan: b
 9. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pempolimeran?
  • a. Proses mencampurkan minyak dan air
   b. Proses membakar plastik
   c. Proses mencantumkan monomer untuk membentuk polimer
   d. Proses menghancurkan plastik
   Jawapan: c
 10. Apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula?
  • a. Membakar sampah
   b. Menggunakan semula produk untuk menghasilkan produk baharu
   c. Membuang sampah ke sungai
   d. Menanam sampah
   Jawapan: b

BAB 3: SEMUA TENTANG PLASTIK

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan plastik?
  • a. Polimer sintetik yang diperbuat daripada minyak mentah atau gas asli
   b. Bahan yang tidak boleh digunakan
   c. Bahan semula jadi
   d. Bahan yang mudah hancur
   Jawapan: a
 2. Apakah jenis plastik yang boleh dibentuk semula apabila dipanaskan?
  • a. Termoset
   b. Termoplastik
   c. Getah
   d. Kaca
   Jawapan: b
 3. Apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan plastik yang tidak boleh dibentuk semula?
  • a. Termoplastik
   b. Termoset
   c. Getah
   d. Kaca
   Jawapan: b
 4. Apakah kod yang digunakan untuk mengenal pasti jenis plastik bagi tujuan kitar semula?
  • a. Kod warna
   b. Kod nombor
   c. Kod huruf
   d. Kod simbol
   Jawapan: b
 5. Apakah yang dimaksudkan dengan plastik polietilena tereftalat (PET)?
  • a. Plastik yang digunakan untuk membuat botol minuman
   b. Plastik yang digunakan untuk membuat tayar
   c. Plastik yang digunakan untuk membuat beg plastik
   d. Plastik yang digunakan untuk membuat pakaian
   Jawapan: a
 6. Apakah kegunaan utama plastik dalam bidang perubatan?
  • a. Membuat pakaian
   b. Membuat beg darah dan picagari
   c. Membuat tayar
   d. Membuat perabot
   Jawapan: b
 7. Apakah sifat plastik yang membolehkan ia digunakan dalam pelbagai aplikasi?
  • a. Berat dan kaku
   b. Ringan dan fleksibel
   c. Rapuh dan mudah pecah
   d. Keras dan kaku
   Jawapan: b
 8. Apakah yang dimaksudkan dengan kitar hayat plastik?
  • a. Proses menggunakan plastik sekali sahaja
   b. Proses membuang plastik ke dalam laut
   c. Proses menggunakan semula atau mengitar semula plastik
   d. Proses menghancurkan plastik
   Jawapan: c
 9. Apakah kesan tidak mengitar semula plastik?
  • a. Mengurangkan pencemaran
   b. Meningkatkan jumlah sampah di tapak pelupusan
   c. Menjimatkan sumber alam
   d. Mengurangkan jumlah sampah
   Jawapan: b
 10. Apakah yang dimaksudkan dengan pengasingan sisa di punca?
  • a. Membakar semua sampah
   b. Mengasingkan sisa boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula dari awal
   c. Membuang semua sampah ke sungai
   d. Menyimpan sampah di rumah
   Jawapan: b

BAB 4: PLASTIK DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

 1. Apakah kelebihan utama plastik dalam pembungkusan makanan?
  • a. Berat dan rapuh
   b. Fleksibel dan lutsinar
   c. Keras dan kaku
   d. Mudah pecah
   Jawapan: b
 2. Mengapakah plastik sesuai digunakan dalam peralatan elektrik?
  • a. Pengalir elektrik
   b. Penebat haba dan elektrik
   c. Mudah terbakar
   d. Berat
   Jawapan: b
 3. Apakah yang dimaksudkan dengan penebat haba?
  • a. Bahan yang membenarkan haba melalui
   b. Bahan yang menghalang haba melalui
   c. Bahan yang mengalirkan haba
   d. Bahan yang memantulkan haba
   Jawapan: b
 4. Apakah kegunaan utama plastik dalam industri pengangkutan?
  • a. Membuat tayar
   b. Membuat kerusi
   c. Membuat kemasan dalaman kapal terbang
   d. Membuat jalan raya
   Jawapan: c
 5. Apakah yang akan berlaku jika plastik tidak digunakan dalam pembungkusan makanan?
  • a. Makanan akan tahan lebih lama
   b. Makanan akan mudah rosak
   c. Makanan akan lebih sedap
   d. Makanan akan lebih murah
   Jawapan: b
 6. Apakah yang dimaksudkan dengan fleksibiliti plastik?
  • a. Mudah pecah
   b. Mudah dibentuk
   c. Berat
   d. Kaku
   Jawapan: b
 7. Apakah kelebihan plastik dalam pembuatan peralatan sukan?
  • a. Berat dan kaku
   b. Tahan lasak dan fleksibel
   c. Rapuh dan mudah pecah
   d. Keras dan kaku
   Jawapan: b
 8. Mengapakah plastik sesuai digunakan dalam bidang perubatan?
  • a. Tidak tahan lasak
   b. Tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia
   c. Berat dan rapuh
   d. Mudah pecah
   Jawapan: b
 9. Apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula plastik?
  • a. Membakar plastik
   b. Menggunakan semula plastik untuk membuat produk baharu
   c. Membuang plastik ke dalam laut
   d. Menanam plastik
   Jawapan: b
 10. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak menguruskan sisa plastik dengan betul?
  • a. Mengurangkan pencemaran
   b. Meningkatkan jumlah sampah di tapak pelupusan
   c. Menjimatkan sumber alam
   d. Mengurangkan jumlah sampah
   Jawapan: b

BAB 5: PENGURUSAN SISA PEPEJAL

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan sisa pepejal?
  • a. Bahan pepejal yang perlu dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, atau rosak
   b. Bahan cecair yang tidak berguna
   c. Bahan gas yang tidak diperlukan
   d. Bahan pepejal yang boleh digunakan semula
   Jawapan: a
 2. Apakah jenis sisa pepejal yang paling banyak di Malaysia?
  • a. Plastik
   b. Sisa makanan
   c. Logam
   d. Kaca
   Jawapan: b
 3. Apakah tujuan utama pengasingan sisa pepejal di punca?
  • a. Meningkatkan jumlah sisa di tapak pelupusan
   b. Mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan
   c. Menambah pencemaran
   d. Mengurangkan kadar kitar semula
   Jawapan: b
 4. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ‘Jom Patuh & Tegur’?
  • a. Membiarkan sampah merata-rata
   b. Menyuruh orang lain membuang sampah ke dalam tong sampah
   c. Menegur dan memastikan orang lain membuang sampah ke dalam tong sampah
   d. Membuang sampah ke sungai
   Jawapan: c
 5. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengurangkan lambakan sisa pepejal di tapak pelupusan?
  • a. Membakar semua sampah
   b. Mengamalkan konsep 3R: Reduce, Reuse, Recycle
   c. Membuang semua sampah ke laut
   d. Menanam semua sampah
   Jawapan: b
 6. Apakah yang dimaksudkan dengan sisa berbahaya?
  • a. Sisa yang boleh dimakan
   b. Sisa yang tidak berbahaya
   c. Sisa yang boleh mendatangkan bahaya kepada manusia dan alam sekitar
   d. Sisa yang boleh digunakan semula
   Jawapan: c
 7. Apakah langkah pertama dalam pengurusan sisa pepejal yang berkesan?
  • a. Mengasingkan sisa di punca
   b. Membakar semua sampah
   c. Membuang sampah ke sungai
   d. Menanam semua sampah
   Jawapan: a
 8. Apakah kesan pembuangan sisa pepejal merata-rata?
  • a. Mengurangkan pencemaran
   b. Meningkatkan pencemaran dan menjejaskan kesihatan
   c. Menjadikan persekitaran lebih bersih
   d. Menambah jumlah sampah di tapak pelupusan
   Jawapan: b
 9. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep 3R?
  • a. Reduce, Reuse, Recycle
   b. Reduce, Reuse, Remove
   c. Reuse, Remove, Recycle
   d. Remove, Recycle, Reduce
   Jawapan: a
 10. Apakah tujuan utama konsep 3R?
  • a. Meningkatkan jumlah sisa pepejal
   b. Mengurangkan jumlah sisa pepejal dan pencemaran
   c. Menambah pencemaran
   d. Mengurangkan kadar kitar semula
   Jawapan: b

Artikel Berkaitan;

RELATED ARTICLES

TERKINI

Recent Comments